Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Deze website is eigendom van JER

Contactgegevens:
JER BVBA
Persoonstraat 16 
3500 Hasselt
Adres maatschappelijk zetel:
Persoonstraat 16 
3500 Hasselt
Telefoon: 011 26 26 47
E-mail: info@jer.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0471.471.072
Fotoverantwoording: Frank Gielen Photography

 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van JER is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij JER.